Personenvervoer van en naar alle luchthavens in Europa

Disclaimer

Disclaimer voor elcar.be

Elcar bv, verleent u hierbij toegang tot elcar.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Elcar bv behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op elcar.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Elcar bv.

Beperkte aansprakelijkheid

Elcar bv spant zich in om de inhoud van elcar.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op elcar.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Elcar bv.

In het bijzonder zijn alle prijzen op elcar.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op elcar.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Elcar bv nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Elcar bv. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Elcar bv, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Elcar bv - Herentalsebaan unit B1, 2160 Wommelgem - Ondernemingsnummer: BE0878 371 721
+32 3 457 59 56 - info@elcar.be